Ekologiczny Hotel

13.03.2023

Miło nam poinformować, że udało nam się zrobić kolejny krok w kierunku ochrony środowiska. Dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej zakończyliśmy dwuetapowy projekt:

„Ekologiczny Hotel- wdrożenie fotowoltaiki i stacji ładowania aut w Gdyni”

Cele projektu:

  • Cyfryzacja procesu monitorowania i kontroli paneli oraz stacji ładowania
  • Wdrożenie dwóch rowiązań proekologicznych (zastosowanie paneli fotowoltaicznych zwiększa wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych zmiejszając tym samym zużycie energii emitującej CO2, natomiast stacje ładowania samochodów elektrycznych powoduje zmieniszenie emisji CO2 w obsarze miejskim)
  • Dywersyfikacja prowadzonej działalności poprzez wprowadzenie nowych usług
  • Wprowadzenie w przedsiębiorstwie zmian organizacyjno-procesowych

Planowane efekty projektu:

  • Wdrożenie procesów cyfrowych
  • Zaoferowanie nowej usługi
  • Nowy proces dostawy energii elektrycznej
  • Optymalizacja wykorzystania nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej z fotowoltaiki
  • Obniżka kosztów (energii elektrycznej), zwiększenie niezależności energetycznej, dywersyfikacja i wzrost przychodów, obniżka śladu węglowego poprzez stosowanie rozwiązań proekologicznych 

Wartość projektu: 109.700 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 76.790 PLN

Dzięki uzyskanemu grantowi korzystamy już zarówno z instalacji fotowoltaicznej zasilającej hotel w energię odnawialną, jak również wyposażyliśmy hotel w cztery stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Dofinansowanie w ramach projektu grantowego IMPULS- odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego zostało sfinansowane w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

 

pfr logo